Overzicht Vormingen MoreCare

   
Algemeen
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier najaar 2017 en voorjaar 2018

Geestelijke gezondheidszorg

Vormingen geestelijke gezondheidszorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2017-2018
Nieuwe vormingen !
Hoe hoop de GGZ doet herleven Hasselt 10 oktober 2017

Intensieve zorgen

Wat als ? Mechelen 11 mei 2017
Opfriscursus cardiologie Turnhout okt- nov 2017
Stralingsprotectie Lier Begin oktober 2017

Mentoren

Mentorenvorming Mechelen academiejaar 2014-2015 
Mentorenopleiding  Turnhout academiejaar 2017-2018
Intervisie mentoren Turnhout op aanvraag

Oncologie

Vormingen oncologie

Ouderenzorg

Vormingen ouderenzorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2017-2018
Nieuwe vormingen en hernemingen
Interregionaal congres dementievriendelijke gemeente: Dementie en bewegen Turnhout 2 februari 2017
Palliatieve zorg  
Palliatieve zorg basismodule Lier najaar 2017
Palliatieve zorg verdiepingsmodule Lier voorjaar 2018

Pediatrische gezondheidszorg

 
    

Verpleegkunde

Diabetes educator voor HBO5 verpleegkundigen Lier vanaf 29 september 2017
Referentieverpleegkundige in de diabeteszorg Lier vanaf 29 september 2017
Vormingen seksuele gezondheid Mechelen vanaf 17 november 2017

Vroedkunde

De droom voorbij: studiedag rond rouw en perinataal verlies Turnhout 14 december 2017
STAN monitoring in de verloskunde Turnhout vanaf 18 december 2017
Fysiologie in de verloskunde Lier vanaf 8 februari 2018
Preconceptionele zorg: Jongeren en vruchtbaarheid Turnhout 8 december 2017
Preconceptionele zorg: Sensiplan en vruchtbaarheid Turnhout 10 november 2017

Op aanvraag

Simulatie- en teamtrainingen: acute verloskunde
Turnhout
Intervisie pas afgestudeerden Turnhout
Intervisie mentoren Turnhout
Reanimatie neonaat: interactieve simulatie met neonatale robot Turnhout
EHBO en reanimatie alle campussen
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier