Overzicht Vormingen MoreCare

Klik hieronder om snel naar een categorie te gaan
Algemeen   Geestelijke gezondheidszorg   Intensieve zorgen   Mentoren   Ouderenzorg   Palliatieve zorg   Pediatrische gezondheidszorg   Verpleegkunde   Vroedkunde   Op aanvraag    
   
Algemeen  (top)
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier najaar 2017 en voorjaar 2018

Geestelijke gezondheidszorg (top)

Vormingen geestelijke gezondheidszorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2016-2017
Nieuwe vormingen !

Intensieve zorgen (top)

Wat als ? Mechelen 11 mei 2017
Opfriscursus cardiologie Turnhout okt- nov 2017
Stralingsprotectie Lier academiejaar 2014-2015

Mentoren (top)

Mentorenvorming Mechelen academiejaar 2014-2015 
Mentorenopleiding  Turnhout academiejaar 2017-2018
Intervisie mentoren Turnhout op aanvraa6

Oncologie (top)

Vormingen oncologie

Ouderenzorg (top)

Vormingen ouderenzorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2016-2017
Nieuwe vormingen !
Themadagen ouderenzorg campus Lier
Lier voorjaar 2017
Interregionaal congres dementievriendelijke gemeente: Dementie en bewegen Turnhout 2 februari 2017
Ouderenzorg; klaar voor de toekomst Lier 24 april 2017
Palliatieve zorg (top)  
Palliatieve zorg basismodule Lier najaar 2016
Palliatieve zorg verdiepingsmodule Lier voorjaar 2017

Pediatrische gezondheidszorg (top)

 
    

Verpleegkunde (top)

Diabetes educator voor HBO5 verpleegkundigen Lier vanaf 30 september 2016
Referentieverpleegkundige in de diabeteszorg Lier vanaf 30 september 2016
Observeren en rapporteren in de zorg Lier 6 december 2016
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg voor ouderen Lier 27 januari 2017
Omgaan met opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden Lier 31 maart 2017
Seksualiteit en intimiteit bij de oudere zorgvrager met inbegrip van omgaan met ongewenst seksuele intimiteiten Lier 25 april 2017

Vroedkunde (top)

Geïntegreerde benadering van de verloskundige praktijk Lier 22 oktober 2016 en 10 december 2016
Scenariotraining 'Obstetrische Urgenties' voor ervaren vroedvrouwen Lier 24 november 2015
Scenariotraining 'Neonatale Urgenties' voor ervaren vroedvrouwen en verpleegkundigen Lier 1 december 2015
Scenariotraining 'Obstetrische Urgenties' voor weinig ervaren vroedvrouwen Lier 18 februari 2016
Scenariotraining 'Obstetrische Urgenties' voor artsen Lier 25 maart 2016
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie voor vroedvrouwen Lier voorjaar 2016
Fysiologie in de verloskunde in samenwerking met VBOV Lier en Leuven voorjaar 2017
Homeopathie in de verloskundige praktijk Lier voorjaar 2017
Integrale postpartumzorg in de 1ste lijn Lier 14 maart 2017
De droom voorbij: studiedag rond rouw en perinataal verlies Turnhout 15 december 2016
STAN monitoring in de verloskunde Turnhout 22 december 2016

Op aanvraag (top)

Simulatie- en teamtrainingen: acute verloskunde
Turnhout
Intervisie pas afgestudeerden Turnhout
Intervisie mentoren Turnhout
Reanimatie neonaat: interactieve simulatie met neonatale robot Turnhout
EHBO en reanimatie alle campussen
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier