Overzicht Vormingen MoreCare

   
Algemeen  (top)
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier najaar 2017 en voorjaar 2018

Geestelijke gezondheidszorg (top)

Vormingen geestelijke gezondheidszorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2017-2018
Nieuwe vormingen !

Intensieve zorgen (top)

Wat als ? Mechelen 11 mei 2017
Opfriscursus cardiologie Turnhout okt- nov 2017
Stralingsprotectie Lier Begin oktober 2017

Mentoren (top)

Mentorenvorming Mechelen academiejaar 2014-2015 
Mentorenopleiding  Turnhout academiejaar 2017-2018
Intervisie mentoren Turnhout op aanvraa6

Oncologie (top)

Vormingen oncologie

Ouderenzorg (top)

Vormingen ouderenzorg campus Mechelen Mechelen academiejaar 2017-2018
Nieuwe vormingen en hernemingen
Interregionaal congres dementievriendelijke gemeente: Dementie en bewegen Turnhout 2 februari 2017
Palliatieve zorg (top)  
Palliatieve zorg basismodule Lier najaar 2017
Palliatieve zorg verdiepingsmodule Lier voorjaar 2018

Pediatrische gezondheidszorg (top)

 
    

Verpleegkunde (top)

Diabetes educator voor HBO5 verpleegkundigen Lier vanaf 29 september 2017
Referentieverpleegkundige in de diabeteszorg Lier vanaf 29 september 2017
Vormingen seksuele gezondheid Mechelen vanaf 17 november 2017

Vroedkunde (top)

De droom voorbij: studiedag rond rouw en perinataal verlies Turnhout 15 december 2016
STAN monitoring in de verloskunde Turnhout 22 december 2016

Op aanvraag (top)

Simulatie- en teamtrainingen: acute verloskunde
Turnhout
Intervisie pas afgestudeerden Turnhout
Intervisie mentoren Turnhout
Reanimatie neonaat: interactieve simulatie met neonatale robot Turnhout
EHBO en reanimatie alle campussen
Waarderend coachen in de gezondheidszorg Lier