Contact

Dinora De Waele
T + 32 14 56 21 47
dinora.dewaele@thomasmore.be

Kunst in samenwerking met Mensen

Permanente vorming of nascholing

Kunstenaars, procesbegeleiders, wetenschappers en ondernemers slaan in deze opleiding de handen in elkaar en zetten vernieuwende projecten op met zeer diverse deelnemers.

De opleiding is sterk praktijk- en projectgericht. Duo’s van kunstenaars en sociale coaches ontwikkelen een project i.s.m. de deelnemers van de stageorganisatie.

De inhoud van het project kan vele vormen aannemen: sociaal-artistiek werk, kunst- en cultuurparticipatie, kunsteducatie, sociaalartistiek ondernemerschap, artistiek-sociale actie, erfgoededucatie,… 

Het betreft een samenwerkingsproject tussen Thomas More en de kunstacademies van de stad Geel. Met medewerking van Welzijnszorg Kempen en het Cultuurcentrum De Werft.

Nieuws

Contact

Dinora De Waele
T + 32 14 56 21 47
dinora.dewaele@thomasmore.be