Onthaal en start academiejaar

Hartelijk welkom in de bacheloropleiding Interieurvormgeving van de unit Interieur & Design van Thomas More Mechelen. We verwachten je voor de eerste keer (terug) op onze campus op de onthaaldag.

Onthaalmomenten

Studenten Dagopleiding Interieurvormgeving (IV-DAG)

Instromers  IV-DAG (1ste opleidingsfase)
Vrijdag 15 september 2017, 10.00u
Locatie | Campus De Vest, AULA 2

Doorstromers IV-DAG (2de opleidingsfase)
Vrijdag 15 september 2017, 11.30u
Locatie | Campus De Vest, AULA 2

Uitstromers IV-DAG (3de opleidingsfase)
Vrijdag 15 september 2017, 12.00u
Locatie | Campus Lucas Faydherbe, Atelier 3

Officiële opening academiejaar (Instromers, Doorstromers én Uitstromers)
Vrijdag 15 september 2017, 14.00u
Locatie | Sint Romboutscollege, Veemarkt, Mechelen

Studenten Open Hoger Onderwijs, de opleiding voor werkstudenten (IV-OHO)

Instromers  IV-OHO (1ste opleidingsfase)
Donderdag 14 september 2017, 18.00u
Locatie | Campus Lucas Faydherbe, Atelier 3

Doorstromers IV-OHO (2de, 3de en 4de  opleidingsfase)
Donderdag 14 september 2017, 19.30u
Locatie | Campus Lucas Faydherbe, Atelier 3

Op het onthaalmoment maken we je wegwijs in de verschillende communicatiekanalen die we gebruiken (je mailbox, je KuLoket, het elektronisch leerplatform, de kickstartgids, ...) en we tonen je hoe je hierop inlogt. We wijzen je de weg naar de academische kalender, het examenreglement én de programmagids.

De groepsindeling wordt bekend gemaakt, en je kan kennismaken met je medestudenten en mentoren. Met de instromers lopen we de campus door, zodat je later de verschillende leslokalen, de bibliotheek, de servicedesk, ... makkelijk kan terugvinden... Kortom, we lichten al een tipje van de sluier op over wat je het komende jaar te wachten staat...

Op vrijdag 15 september, in de namiddag, wordt het academiejaar officieel geopend door het opleidingshoofd en voorzien we, ter inspiratie, een boeiende lezing.

Wil je je vast een beetje voorbereiden op studeren aan Thomas More? Lees dan hier de kickstartgids.

Wil je nu al het programma van Interieurvormgeving kennen? Raadpleeg dan onze programmagids. Van elk opleidingsonderdeel vind je hierin uitgebreide informatie (ECTS-fiches). Je ziet wanneer welke opleidingsonderdelen gegeven worden (welke fase, welk semester), hoeveel studiepunten en lesuren er aan verbonden zijn, wat de doelstelling, de inhoud én de werkvorm is, en ook op welke manier het examen afgenomen wordt, of voor welk opleidingsonderdeel je een taak zal moeten maken...

Studiemateriaal

Boeken- en cursuslijsten

Op maandag 4 september publiceren we de lijsten met boeken en cursussen van het eerste semester. Je vindt alle informatie op het studentenportaal.

Materialenlijsten

We vragen studenten van IV-DAG (Interieurvormgeving in Dagopleiding) niet om tevoren al materialen aan te kopen. Op de onthaaldag wordt je gebrieft omtrent zaken die je de eerste lesweken zal nodig hebben voor de verschillende opleidingsonderdelen. Naarmate het academiejaar vordert wordt verder duidelijk wanneer je bepaalde materialen (maquettematerialen, tekenmaterialen, ...) nodig zal hebben. Veel hangt trouwens ook af van de aard van de ontwerpen die je maakt.

Studenten die zich inschreven voor IV-OHO (Interieurvormgeving in Open Hoger Onderwijs, traject voor werkstudenten) voorzien wel best het volgende basispakket aan materialen bij aanvang van de lessen: Basispakket voor studenten OHO-opleiding. Toelichting hierover krijg je ook op de onthaaldag, dus al voor die dag zaken aanschaffen is onnodig.

Laptops en Software

Alle studenten van de dagopleiding Interieurvormgeving, dus zowel IV-DAG als IV-OHO, wordt gevraagd om een eigen laptop te hebben vanaf de eerste lesdag. Via deze link vind je aan welke specificaties deze laptop moet voldoen (zowel mac als pc). Thomas More voorziet een aanbod aan laptops die je voor een zeer interessante prijs kan aankopen. Je vindt dit aanbod via het studentenportaal onder de knop ‘mijn computer’, via deze link op het studentenportaal. Bij vier van deze laptops staat expliciet vermeld dat ze geschikt zijn voor Interieur&Design. Van zodra je ingeschreven bent, kan je intekenen voor dit aanbod. Doe dit zo snel mogelijk, dan heb je je materiaal zeker voordat de lessen beginnen.

Het spreekt voor zich dat je niet verplicht bent om deze laptops aan te kopen, je kan ook je eigen laptop meebrengen, op voorwaarde dat die geschikt is om de programma’s die wij gebruiken te draaien. Studentenvoorzieningen kan in bepaalde gevallen financieel tussenkomen of in een uitleenlaptop voorzien. Vraag dit tijdig aan als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, via deze link.

Via deze link vind je het software-overzicht, per opleiding (IV-DAG / IV-OHO) en per opleidingsfase. Ook hier verwachten we dat je de vereiste software geïnstalleerd hebt voor de start van het semester waarin je ermee gaat werken. Alle benodigde software is verkrijgbaar via het Studentenportaal van Thomas More, gratis of tegen een zeer interessant studententarief. Als je software download via het Studentenportaal, kan je ook aanspraak maken op ondersteuning (telefonisch, per mail,…) bij installatieproblemen. Het gebruik van illegale software is uiteraard niet toegelaten.

Het aankopen van een laptop en het installeren van de software op deze laptop, of op een laptop die je al had, verloopt volgens zeer eenvoudige procedures, en er zijn tal van mogelijkheden om via het studentenportaal ondersteuning te vragen, telefonisch of per mail. Maak het dus in orde voor de start van het academiejaar. Lukt het om één of andere reden toch niet, dan kan je op 15 september, 12.00 - 14.00u (na de onthaalmomenten IV-DAG en voor de officiële opening van het academiejaar), met je laptop, hulp komen vragen op campus Faydherbe. Meld je aan op het secretariaat.

Infoavond IV-DAG voor ouders

Op dinsdag 10 oktober 2017, 19u00, organiseren we een infoavond voor de ouders (van studenten Interieurvormgeving Dagopleiding) over de werking en structuur van de hogeschool, de unit waartoe we behoren en onze opleiding Interieurvormgeving (verdere informatie volgt).

Verdere vragen

Voor vragen i.v.m. IV-DAG kan je terecht bij greetje.lathouwers@thomasmore.be.
Werkstudenten die de IV-OHO opleiding volgen kunnen terecht bij wim.valvekens@thomasmore.be.
Voor vragen i.v.m. je individueel studietraject en eventuele faciliteiten (in geval van bv sportstatuut) kan je terecht bij herlinda.deruijter@thomasmore.be.


Veel succes met je studies en tot in september!

Guy Foulon, opleidingsmanager: guy.foulon@thomasmore.be