Leerervaringen

Van ‘Onze Size Fits All’ tot ‘Custom Made’…

In de eerste twee jaren leggen we een stevig fundament. We weken je los uit vastgeroeste gewoontes en leren je ‘outside the box’ ontwerpen: creatief, innovatief en technisch uitvoerbaar.

In je laatste jaar werk je via diverse praktijkstudio’s en keuzevakken aan een bachelorproef op maat van jouw interesses. Je kunt je keuzetrajact inkleuren met een focus op meubel, concept, uitvoering, detail of service design. Bekijk de keuzetrajecten op onze homepagina.

Bovendien kan je ervoor kiezen om je laatste opleidingsfase in het Engels te doorlopen. Dan kies je voor de Engelstalige variant van het afstudeerpakket Interieur & service design. Meer informatie vind je op onze homepagina.

Leerlijnen

De structuur van de opleidng is makkelijk leesbaar. Drie leerlijnen komen in alle opleidingsfasen terug, en focussen zo op elk facet van je ontwikkeling tot ‘professional’.

In de leerlijn ‘Ontwerp’ leer je in praktijkateliers hoe je een ruimtelijke context moet inschatten, hoe je omgaat met functies, een vormentaal ontwikkelt en uitwerkt naar maakbaarheid, technische uitrusting en materialisatie.

De leerlijn ‘Voorstelling’ focust op communiceren in beelden: van schetsen met de hand tot digitale teken- en presentatieprogramma’s.

In de leerlijn ‘Kennis’ komt de theorie aan bod. Geen abstracte wiskunde, maar constructie- en materialenleer, ergonomie, ontwerpmethodieken, cultuurgeschiedenis ... Kortom, inzetbare kennis die je onmiddellijk kunt toepassen.

De rode draad

We hechten veel belang aan duurzaam ontwerpen, met minder grondstoffen en energie. Daarnaast leren we je ondernemen, omdat de toekomst aan creatieve, zelfstandige durvers is.
We werken hands-on en experimenteren veel, in de ontwerpateliers én in een goed uitgerust werkhuis; altijd in verschillende samenwerkingsvormen, met medestudenten, met docenten die actief zijn in het werkveld, met de bedrijfswereld én, waar dat kan, met échte klanten.

Straffe stageplaatsen

Van praktisch tot artistiek, van conceptueel tot commercieel, van onder de kerktoren tot ver buiten de landsgrenzen: Pure Sang, Kultuz, Fish-Eye, VRT, Het Toneelhuis, Lens°Ass Architecten, Plopsaland, Studio 8, Caribbean Architects, Bishop Design …

Go International

Een goede ontwerper heeft een multiculturele kijk. We stimuleren je dan ook om in het vijfde semester over de grenzen te studeren. In het zesde semester kun je stage lopen in het buitenland.

Prijsbeesten

Geen betere leerervaring dan deelnemen aan een ontwerpwedstrijd. We nemen deel aan wedstrijden in het kader van bepaalde opleidingsonderdelen, of wel stimuleren je om dat buiten je lespakket te doen. En onze studenten zijn échte winnaars!

  • Feed the Planet (Milaan): 1e prijs voor onze laatstejaars met ‘Under the Dome’, een ontwerp voor een ontmoetingsplaats in opdracht van de stad Mechelen
  • 50 jaar Kunnich: 1e prijs voor een nieuwe kleuterklas van Elke De Pauw & Arno De Pauw
  • Vectorworks Ontwerpprijs: aanmoedigingsprijs voor Gijs Coolen met zijn ontwerp ‘Wonen met trappen’