Contact

Campus De Nayer
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
jimmy.bauwens@thomasmore.be

Campus Geel
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
isabelle.poels@thomasmore.be

Klimatisering

Afstudeerrichting van de Bachelor Elektromechanica

Methodes en installaties van klimaatbeheersing in gebouwen, duurzame energie en energiemanagement vormen de rode draad doorheen deze afstudeerrichting. Meer bepaald maak je grondig kennis met het ontwerp, de werking, de regeling, de berekening en het onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties. De belangrijkste aandachtspunten zijn energierationalisatie, luchtbehandeling, ventilatie, verwarmings- en koeltechnieken, alternatieve energie en domoticasystemen. Hierbij kan je waardevolle certificaten behalen die je later zeker van pas gaan komen.

Op de campus in Geel worden extra accenten rond energiebeheer (energieaudits) aangeboden. Je kunt er zelf energiemetingen (EPB-EPC) uitvoeren en een energieaudit van een gebouw realiseren. Zo kom je in aanmerking voor nog meer certificaten (energiedeskundige type A). Het diploma Elektromechanica afstudeerrichting Klimatisering [Campus Geel] komt voor het Vlaams EnergieAgentschap VEA in aanmerking voor het behalen van een certifcaat van EPB verslaggever.

Als energiecoördinator of -adviseur doe je energiemetingen en audits van gebouwen. Je wordt werfleider of verantwoordelijke van een technische dienst waarbij je verwarmings- en koelinstallaties berekent, in dienst neemt, afregelt en onderhoudt. Het beheer en exploitatie van gebouwen behoort tot jouw taken. Als zelfstandig ondernemer installeer je domoticasystemen.

Samen met het KCE (KennisCentrum Energie) biedt de afstudeerrichting klimatisering nog heel wat extra navorming aan voor de afgestudeerden.

Op Campus De Nayer kan je in de afstudeerrichting Klimatisatie een KNX-certificaat behalen om als zelfstandige aan de slag te gaan bij het installeren van domotica- en imoticasystemen.

Bert De Schutter, 2010
"In het secundair volgde ik al Elektromechanica en aan Thomas More koos ik voor de afstudeerrichting Klimatisering. Daar krijg je dan meteen specifieke vakken rond comfort, verwarming en koeltechnieken. Je hoort er niet alleen over technische aspecten van bijvoorbeeld HVAC, maar ook over regelgeving voor gebouwen en hun installaties.
Tijdens de stage ondervond ik dat theorie en practica een goede basis waren om praktische problemen zelfstandig op te lossen.
Nu werk ik als onderzoeksmedewerker bij het KennisCentrum Energie op campus Geel, waar ik labproeven ontwerp om bijvoorbeeld smart grids te testen. Daarnaast geef ik energieadvies aan KMO’s."

Nieuws

Contact

Campus De Nayer
Jimmy Bauwens
Opleidingsmanager
jimmy.bauwens@thomasmore.be

Campus Geel
Isabelle Poels
Opleidingsmanager
isabelle.poels@thomasmore.be