Contact

Hebt u vragen met betrekking tot de vorming 'krachtengerichte financiële hulpverlening ocmw'?

Voor inhoudelijke aangelegenheden kan u terecht bij Tinne Mertens via tinne.mertens@thomasmore.be
Voor praktische zaken kan u contact opnemen met Griet Verellen via griet.verellen@thomasmore.be

Heeft u algemene vragen? Dan kan u zich wenden tot ons algemeen mailadres:

E: info@cebud.be
T: +32 14 56 23 10
W: www.cebud.be

CEBUD

Permanente vorming of nascholing

Ontdek onze vormingen

cebud

Nieuws

Contact

Hebt u vragen met betrekking tot de vorming 'krachtengerichte financiële hulpverlening ocmw'?

Voor inhoudelijke aangelegenheden kan u terecht bij Tinne Mertens via tinne.mertens@thomasmore.be
Voor praktische zaken kan u contact opnemen met Griet Verellen via griet.verellen@thomasmore.be

Heeft u algemene vragen? Dan kan u zich wenden tot ons algemeen mailadres:

E: info@cebud.be
T: +32 14 56 23 10
W: www.cebud.be