Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be

Bachelor-na-bachelor Ouderencoaching

Bachelor-na-bachelor

De vergrijzing van de samenleving brengt een aantal maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Beleidsmakers en professionals uit het werkveld buigen zich over vraagstukken zoals participatie, nieuwe woonvormen, zorgnoden, ondersteuning van mantelzorgers en omgaan met het levenseinde.

De banaba ouderencoaching wil professionele bachelors de nodige handvatten aanreiken om in de praktijk met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Centraal in de opleiding staat het waarderend onderzoek en een kritische kijk op het beleid en de beeldvorming over ouderen.

Je toekomstige werkplek? adviesbureaus, openbare besturen, dienstencentra, buurt- en opbouwwerk, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, educatieve diensten van ouderenorganisaties, mutualiteiten, ...

Nieuws

Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be