Praktijk

Stage

In elke afstudeerrichting voorzien we een ruime stageperiode. De stage loopt steeds op een plaats die je kiest in functie van je specialisatie. Voor de afstudeerrichtingen Landbouw en Tuinbouw gebeurt deze stage op een extern landbouw-, tuinbouw- of mechanisatiebedrijf. De studenten Dierenzorg komen terecht in een dierenartsenpraktijk en als je Voedingsmiddelentechnologie kiest dan wordt een bedrijf in de voedingssector je stageplaats. De studenten Biotechnologie vinden een stageplaats in onderzoekstopics rond biologische gewasbescherming, biobased economy, duurzame energie of verdiepen zich in een milieu- of natuuronderwerp.