Toegepaste Informatica

Wil je proeven van de opleiding Toegepaste Informatica? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Netwerken: routing en switching*

In dit vak komt de tweede module van de professionele CCNA cursus van Cisco aan bod. Op het einde van deze module kan je routers en switches configureren en veelvoorkomende problemen oplossen m.b.t. statische en dynamische routing protocols, adrestranslatie, virtual LANs en inter-VLAN routing.

Aansluitend kan je de toegang tot je netwerk beperken en controleren door het toepassen van access lists. Tijdens de lessen wordt er telkens, na een korte conceptuele uitleg, een praktisch LAN netwerk opgesteld waarin de theorie uitgebreid wordt toegepast.

Locatie

Campus Geel, D111

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Christel Maes of contacteer haar voor meer info.

* Enkel te volgen indien je in semester 1 'Netwerken essentials' succesvol hebt afgerond.

Data-analyse met SQL

In dit vak leer je SQL (Structured Query Language), een taal die wereldwijd gebruikt wordt om gegevens op te halen en te bewerken in een relationele database. Om met SQL te werken word je verondersteld de structuur van de achterliggende databank te kennen. Ook dit gaan we in dit vak bekijken.

Volgende zaken worden behandeld: data uit een database halen (SELECT), gegevens invoeren/wijzigen/verwijderen in een database (INSERT/UPDATE/DELETE), nieuwe tabellen aanmaken (CREATE TABLE).

Locatie

Campus Geel, Bemt - Zuid-Korea

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Christel Maes of contacteer haar voor meer info.

Internet of Things essentials

Internet of everything is de nieuwe trend in het internetgebeuren. We staan pas aan het begin van deze nieuwe ontwikkeling. Google Glass, smartwatches of de selfdriving Google Car zijn slechts een paar voorbeelden van wat ons te wachten staat.

Embedded systemen zullen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol spelen. In dit vak ontdek je de mogelijkheden van een Embedded Linux systeem (Raspberry Pi) en realiseer je met diverse sensoren intelligente oplossingen.

Locatie

Campus Geel, P108Z

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Christel Maes of contacteer haar voor meer info.