Toegepaste Informatica

Wil je proeven van de opleiding Toegepaste Informatica? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Webdesign basis (semester 1)

In het opleidingsonderdeel 'Webdesign basis' leer je standaardenconforme websites maken die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Anysurfer. De volgende thema's komen daarbij aan bod:

 • HTML
 • CSS
 • Photoshop
 • Principes van goed webdesign in verband met toegankelijkheid, kleurgebruik, keuze van lettertypes en correct werken met afbeeldingen

Locatie

Campus Geel, D104

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Jan Janssen of contacteer hem voor meer info.

Data-analyse met SQL (semester 2)

Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en oefeningen wordt een inleiding gegeven tot datamodellering m.b.v. de synthesemethode.  Belangrijk zijn hierbij de begrippen primary key, foreign key, verschillende soorten relaties, ...

SQL: De studenten leren de taal SQL aan in een ORACLE-database:

 • SELECT-component
 • WHERE-component
 • Scalaire functies
 • Joins
 • Subqueries
 • SET-functies
 • GROUP BY
 • moeilijkere subqueries

Locatie

Campus Geel, F013

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Tinne Van Echelpoel of contacteer haar voor meer info.