Junior University College | Verpleegkunde

Wil je proeven van de opleiding Verpleegkunde? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Communicatie 1 (semester 2)

In communicatie 1 is de rode draad "de analyse en uitdieping van relationele en communicatieve aspecten binnen de hulpverlening". Er worden een aantal basisvaardigheden ontwikkeld die essentieel zijn voor het uitbouwen van een hulpverleningsrelatie: goed observeren, non-verbale houding, actief luisteren en de juiste vragen stellen, ik-boodschappen en feedback formuleren, zich inleven en het voeren van slecht-nieuws en adviesgesprekken.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de therapeutische grondhouding zoals onvoorwaardelijke positieve aanvaarding, empathie en echtheid die essentieel zijn om in relatie te kunnen treden met zorgvragers. Tevens worden een aantal theoretische kaders toegelicht, van waaruit gesprekken en in relatie treden met de zorgvrager kritisch kunnen geëvalueerd worden, zoals het acceptatieschema van Gordon, de axenroos van Cuvelier en de theorie over communicatieniveaus.

De lessen worden interactief gebracht waarbij de inbreng van studenten belangrijk is en er is een goede afwisseling van theorie en praktijkoefeningen met o.a. spelletjes, groepswerk, discussies, rollenspelen, enz

Tijdstip

Dinsdag- en/of donderdagavond tussen 18u30 en 21u45 (18u30-20u en 20u15- 21u45). Soms is het 3u hetzelfde vak, soms maar een halve avond.

Locatie

Campus De Vest, Mechelen

Interesse?

Neem contact op met Lieven Dries voor meer info.

Inleiding tot de psychologie (semester 2)

In het OPO ‘inleiding in de psychologie’ focussen we ons op een aantal wetenschappelijke inzichten uit de algemene psychologie. De leerstof omvat 4 modules.

In de eerste module, psychologie en wetenschap genaamd, wordt stilgestaan bij de wetenschappelijkheid en de bruikbaarheid van de psychologie zelf. In de 3 volgende modules zoemen we nadien telkens in op een ander aspect van de mens: de mens als informatieverwerker, de behoeftige mens en de lerende mens. Bij de leerstof van de mens als informatieverwerker komt de waarneming en het geheugen aan bod. De motivatietheorieën worden belicht tijdens de lessen over de behoeftige mens, waarbij aansluitend ook wordt ingegaan op onze gevoelens, hoe deze ontstaan, hoe ze zich uiten en hoe ze ons menselijk gedrag beïnvloeden.

We sluiten de lesreeks af met het bestuderen van de leertheorie en de beïnvloeding van ons menselijk gedrag door allerlei leerprocessen.

Tijdstip

Dinsdag- en/of donderdagavond tussen 18u30 en 21u45 (18u30-20u en 20u15- 21u45). Soms is het 3u hetzelfde vak, soms maar een halve avond.

Locatie

Campus De Vest, Mechelen

Interesse?

Neem contact op met Let Dillen voor meer info.