Junior University College | Toegepaste Psychologie

Wil je proeven van de opleiding Toegepaste Psychologie? Schrijf je dan in voor het Junior University College! Vraag je motiveringsgesprek aan bij Veronique Jacobs of bel haar voor meer info op 03 241 08 29.

Psychologie van Organisatie en Samenleving (POS) (Semester 2)

Psychologie van Organisatie en Samenleving gaat over hoe mensen zich gedragen in organisaties. Studenten maken in dit opleidingsonderdeel kennis met het gedrag in organisaties en op welke wijze gedrag verklaard kan worden als lid van de samenleving.

Individuele gedragsprocessen in organisaties worden besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over perceptie, motivatie, gedragsveranderingen, diversiteit,… Ook wordt er aandacht besteed aan groepsprocessen in de organisatie. De organisatie als systeem wordt besproken en hierbij komt aan bod op welke wijze taken verdeeld en gecoördineerd worden in de organisatie, de bedrijfscultuur en hoe veranderingen in een organisatie tot stand kunnen komen.
Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de samenleving en de overheid. Verschillende actuele fenomenen worden belicht zoals kansarmoede en het effect hiervan op onze maatschappij.

Locatie?

Campus Sanderus, Antwerpen

Interesse?

Vraag je motiveringsgesprek aan bij Veronique Jacobs of bel haar voor meer info op 03 241 08 29.