Junior University College | Leraar Lager Onderwijs

Wil je proeven van de opleiding Leraar Lager Onderwijs? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Wiskunde (semester 1)

Eén van de leergebieden in het lager onderwijs is wiskunde. Om de rekenlessen in goede banen te leiden, is het belangrijk dat je zelf als meester of juf over de nodige basiskennis van wiskunde beschikt! In het vak ‘Wiskunde 1: inhoudelijke expertise’ krijg je een goede basis van wiskundige kennis en vaardigheden mee. We staan stil bij:

  • getallenkennis (vb. delers en veelvouden)
  • bewerkingen (vb. cijferen)
  • meten en metend rekenen (vb. basisformules van oppervlakte, inhoud …)
  • meetkunde en allerlei toepassingen

Voor dit vak krijg je drie toetsmomenten: in oktober, november en januari. Op één van deze toetsmomenten dien je minstens 21/30 te hebben om te kunnen slagen. Je hebt dus drie kansen (en een vierde in augustus) om met voorsprong te beginnen aan de Lerarenopleiding Lager Onderwijs in Turnhout of Vorselaar!

Locatie

Campus Turnhout, lokaal D205

Contactmomenten

4/10 | 13u00 - 16u15
11/10 | 13u00 - 16u15
18/10 | 13u00 - 16u15
25/10 | 13u00 - 16u15
8/11 | 13u00 - 16u15
15/11 | 13u00 - 16u15
22/11 | 13u00 - 16u15
29/11 | 13u00 - 16u15
6/12 | 14u00 - 17u15

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Kristien Aubroeck of contacteer haar voor meer info.

Nederlands (semester 1, Campus Turnhout of Campus Vorselaar)

Jij zal als juf of meester in de toekomst heel wat jonge hoofdjes en hartjes begeesteren. Je wordt hun grote voorbeeld en als de juf/meester van boeken en gedichten houdt, zij ook! Daarom gaan we in Nederlands 1 op zoek naar het betere kinderboek: grappig, actueel, filosofisch, grafisch...

We ontdekken het verschil tussen vertellen en voorlezen en maken jullie warm voor interactief voorlezen. We bestuderen het leesgedrag op begrijpend, technisch en studerend niveau van het tweede tot het zesde leerjaar. Kinderen zijn dol op gedichtjes. Poëzie is een fantastisch doch dikwijls stiefmoederlijk behandeld medium. Daar doen we iets aan!  We deinen mee op het ritme van de heerlijk dubbelzinnige pareltjes van bekende en minder bekende woordvirtuozen.

Op het einde van dit vak dien je een uitgebreide leestaak in die verband houdt met kinderboeken per graad (1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs). Deze maak je per twee. Daarnaast leg je ook een schriftelijk examen af.

Locatie

Campus Turnhout, lokaal A105 of Campus Vorselaar

Contactmomenten (Turnhout)

4/10 | 13u00 - 16u15
11/10 | 13u00 - 16u15
18/10 | 13u00 - 16u15
25/10 | 13u00 - 16u15
8/11 | 13u00 - 16u15
15/11 | 13u00 - 16u15
22/11 | 13u00 - 16u15
6/12 | 14u00 - 17u15

Contactmomenten (Vorselaar)

27/9 | 15u – 16u30, lokaal D109
4/10 | 13u15 – 16u30, lokaal D304
11/10 | 15u – 16u30, lokaal 307
18/10 | 13u15 – 16u30, lokaal D204
25/10 | 13u15 – 16u30, lokaal D204
15/11 | 15u – 16u30, lokaal D109
22/11 | 15u – 16u30, lokaal D109
29/11 | 15u – 16u30, lokaal D109
6/12 | 15u – 16u30, lokaal D109
13/12 | 15u – 16u30, lokaal D109
20/12 | 13u15 – 16u30, lokaal D204

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Kristien Aubroeck (Turnhout) of Leen Thijs (0478/65.82.53) of contacteer hen voor meer informatie.

Onderwijs- en schoolorganisatie (Semester 1)

Via dit vak maak je via enkele contactmomenten en hybride leren (e-learning) kennis met de onderwijsstructuren in Vlaanderen. Je leert er meer over de rol van de leraar, ouders, ... in het onderwijslandschap. Op een praktische manier verwerf je inzichten en vaardigheden om op een professionele manier in overleg te gaan met externen, ouders, kinderen, ... Dit alles wordt steeds gekaderd binnen de onderwijswetgeving en -beleid.

Praktisch

Tijdstip
Contactmomenten: 5 oktober, 14 december en 18 januari + hybride leren (e-learning), telkens van 18u30 tot 21u30

Locatie
Campus De Vest, lokaal C3.03

Interesse?

Vraag je motiveringsgesprek aan bij kimberly.steenackers@thomasmore.be of mail haar voor meer informatie.