Junior University College | Leraar Lager Onderwijs

Wil je proeven van de opleiding Leraar Lager Onderwijs? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Nederlands

Het spreekt vanzelf dat je als toekomstige leraar lager onderwijs onze Nederlandse taal zo correct mogelijk dient te gebruiken. Ook zal je als leraar zelf aan leerlingen deze taal bijbrengen.

In semester 2 dompelen we ons onder in de wondere wereld der grammatica. We ontsluieren de geheimen van de zinsleer, woordleer en proza, verdeeld over 8 lessen. Voor dit vak dien je enkel de cursus aan te kopen. Welkom!

Locatie

Campus Turnhout, lokaal A105 (uitgezonderd op 17 mei: lokaal A111)

Contactmomenten

15 februari | 13u00 - 16u15                   
22 februari | 13u00 - 16u15                       
8 maart | 13u00 - 16u15                       
22 maart | 13u00 - 16u15                       
19 april | 13u00 - 16u15                       
3 mei | 13u00 - 16u15                       
17 mei | 13u00 - 14u30                   
24 mei | 13u00 - 16u15   

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Marjolein Moonen of contacteer haar voor meer info.

Pedagogisch-didactische vorming

In deze cursus verwerf je inzicht in de ontwikkelingspsychologie van baby’s tot adolescenten. We gaan na hoe baby’s, peuters, kleuters, lagereschoolkinderen en adolescenten zich ontwikkelen. Welke veranderingen treden er op? Wat kan je al dan niet van een lagereschoolkind gemiddeld genomen verwachten? Hoe spelen we dan het best in op hun ontwikkeling?

Dit deel bestaat uit praktische voorbeelden, toepassingen en theorie. Deze cursus is uitgewerkt op een weebly, waardoor je alle oefeningen en voorbeelden snel bij de hand hebt! Deze leerstof is onmisbaar voor iedereen die met kinderen zal werken.

We gebruiken voor dit deel het boek Struyven, K., Baten, M., Kyndt, E. & Sierens, E. (2004). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders. Leuven: Lannoo Campus.

Daarnaast komt er ook nog een deeltje didactiek (Hoe breng je kennis en vaardigheden over naar de leerlingen?) aan bod waarbij er in deze cursus stilgestaan wordt bij werkvormen en het stellen van gerichte vragen aan leerlingen. In volgende cursussen wordt hier op verder gebouwd.

We gebruiken voor dit deel de cursus Coninckx, B. & Heyselberghs, C. (2016). Vragen stellen. Onuitgegeven cursustekst Bachelor Lager onderwijs. Thomas More Kempen, campus Turnhout/Vorselaar.

Locatie

Campus Turnhout, lokaal A105

Contactmomenten

15 februari | 13u00 - 16u15                   
22 februari | 13u00 - 16u15                       
8 maart | 13u00 - 16u15                       
22 maart | 13u00 - 16u15                       
19 april | 13u00 - 16u15                       
3 mei | 13u00 - 16u15                       
17 mei | 13u00 - 16u15               
24 mei | 13u00 - 16u15  

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Marjolein Moonen of contacteer haar voor meer info.

Frans

Tijdens dit vak maak je kennis met het leergebied Frans van de lagere school. Naast een pakket ‘Frans taalkunde’ staat er ook een groot deel didactiek op het programma. We zoomen in op de eindtermen Frans voor de basisschool en de uitspraak Frans.

Locatie

Campus Vorselaar, D312

Start op woensdag 15 februari van 15u00 - 16u30
22/2 | 13u15 - 16u30
1/3 | 15u00 - 16u30
8/3 | 13u15 - 16u30
22/3 | 13u15 - 16u30
29/3 | 15u00 - 16u30
19/4 | 15u00 - 16u30
26/4 | 15u00 - 16u30
3/5 | 13u15 - 16u30
17/5 | 13u15 - 16u30
24/5 | 15u00 - 16u30

Interesse?

Vraag een motiveringsgesprek aan bij Leen Thijs (0478 65 82 53) of contacteer haar voor meer info.

Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL)

In het opleidingsonderdeel 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' onderzoek je de hedendaagse plurale samenleving waarin godsdienstvrijheid een verworven recht is.

Je bevraagt jezelf in hoeverre die samenleving jou beïnvloedt in wie je bent en waar je voor staat. Je onderzoekt je eigen waardenpakket en wordt uitgedaagd om stil te staan bij idealen, motivaties, verlangens, rituelen, gebruiken, symbolen, godsbeelden en verhalen. De link met je eigen doorlopen opvoeding en je thuis is snel gelegd.

Met behulp van een levensbeschouwelijk, religieus en christelijk begrippenkader, leer je aandacht te krijgen voor stilte, voor zin en levensvragen, voor verbondenheid en kritische solidariteit. Je zet je eerste stappen in het (leren) zien van wat levensbeschouwing in de basisschool betekent.

Praktisch

Interesse?

Vraag je motiveringsgesprek aan bij Ilona Hawrijk (ilona.hawrijk@thomasmore.be) of contacteer haar voor meer info.