Junior University College | Leraar Kleuteronderwijs

Wil je proeven van de opleiding Leraar Kleuteronderwijs? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

Wereldoriëntatie 1

Kleuters zijn echte onderzoekers. Al explorerend en experimenterend ontdekken ze de wondere wereld rondom hen. In het opleidingsonderdeel Wereldoriëntatie ga je daar dieper op in.

Je leert hoe je activiteiten op het vlak van natuurexploratie op een didactisch correcte manier kan voorbereiden en begeleiden met aandacht voor beleving en een respectvolle omgang met de natuur. Je verwerft ook een stukje achtergrondkennis over dieren en planten, zodat je de kleuters met kennis van zaken kan informeren. Ook het fysieke welzijn en de verzorging van kleuters komt aan bod.

Voor dit vak leg je een schriftelijk examen af en maak je in de loop van het tweede semester een taak. 

Praktisch

  • zes woensdagnamiddagen van 13.15 tot 16.30 uur
  • Campus Vorselaar, Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar

Interesse?

Vraag je motiveringsgesprek aan bij Jonas Vreys (jonas.vreys@thomasmore.be) of bel hem voor meer info op 0474 81 56 68.

Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL)

In het opleidingsonderdeel 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' onderzoek je de hedendaagse plurale samenleving waarin godsdienstvrijheid een verworven recht is.

Je bevraagt jezelf in hoeverre die samenleving jou beïnvloedt in wie je bent en waar je voor staat. Je onderzoekt je eigen waardenpakket en wordt uitgedaagd om stil te staan bij idealen, motivaties, verlangens, rituelen, gebruiken, symbolen, godsbeelden en verhalen. De link met je eigen doorlopen opvoeding en je thuis is snel gelegd.

Met behulp van een levensbeschouwelijk, religieus en christelijk begrippenkader, leer je aandacht te krijgen voor stilte, voor zin en levensvragen, voor verbondenheid en kritische solidariteit. Je zet je eerste stappen in het (leren) zien van wat levensbeschouwing in de basisschool betekent.

Praktisch

Interesse?

Vraag je motiveringsgesprek aan bij Annelies Walschap (annelies.walschap@thomasmore.be) of contacteer haar voor meer info.