Junior University College | Elektromechanica

Wil je proeven van de opleiding Elektromechanica? Schrijf je dan in voor het Junior University College!

PLC 1
CAD (basis)
Materialenleer
Project automatisering
Logische sturingen
Sociaal Ingenieus

PLC 1 (semester 2)

De PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer waarop we o.a. schakelaars, sensoren, motoren, persluchtcilinders aansluiten en die naar believen besturen, in functie van het programma dat we erin stoppen. Samen met meet- en regeltechniek is besturingstechniek een deel van de industriële automatisering of productie- automatisering. In het lab werk je met de S7-300 PLC's van Siemens; je oefent de basisknepen van het programmeren in alledaagse toepassingen zoals bij een alarminstallatie of een quizbesturing.

Locatie

Campus Geel, lokaal P110A

Interesse?

Neem contact op met Luc Moonen voor een motiveringsgesprek of voor meer info.

CAD basis (semester 2)

Tijdens CAD basis worden de CAD-tekentechnieken via Inventor aangeleerd.  De software is gericht op het maken van ruimtelijke tekeningen. Je leert in deze cursus de gangbare standaarden voor dergelijke tekeningen toepassen. Je leert volumes tekenen, aanzichten en doorsnedes maken. Tevens ontwerp je samenstellingstekeningen, stuklijsten en ploftekeningen.

Locatie

Campus Geel, lokaal D011

Interesse?

Neem contact op met Luc Moonen voor een motiveringsgesprek of voor meer info.

Materialenleer: theorie + labo (semester 2)

Bij het ontwerpen van machine- en constructieonderdelen is een basiskennis van de verschillende materialen van groot belang. Materiaalleer is dan ook te beschouwen als een ondersteunend vak voor verschillende mechanische vakken. Belangrijke traditionele materialen komen aan bod maar ook nieuwere materialen worden onder de loep genomen. Je leert op een verantwoorde manier materialen te kiezen rekening houdend met de beperkingen ervan. Tijdens de laboratorium zittingen worden aansluitend de verschillende relevante mechanische proeven uitgevoerd. Je maakt hierbij gebruik van o.a. de trekproef, kerfslagproef, hardheidsmetingen en de buigproef. Ook testen op kunststoffen komen aan bod.

Locatie

Campus Geel, lokaal G119/P023B

Interesse?

Neem contact op met Luc Moonen voor een motiveringsgesprek of voor meer info.

Project automatisering

Je krijgt een korte initiatie over de werking van het automatiseringssysteem en een opdracht die je offline moet voorbereiden. De oplossing moet modulair opgebouwd worden zodat de afzonderelijke delen gemakkelijk kunnen getest worden. Je hebt voldoende mogelijkheden om het project te testen (deeloplossingen en totaaloplossing). Nadien presenteer je jouw oplossing aan medestudenten.

Locatie

Campus De Nayer

Interesse?

Neem contact op met Marc Ceuppens voor meer info.

Logische sturingen

Realisatie van eenvoudige combinatorische en sequentiële functies. Cablage-oefeningen en practische uitvoering van automatiseringsopdrachten.

Niet op woensdagnamiddag, wel mogelijk om te volgen op:

  • Ma. 8.45 - 10.45 of 10.45 - 12.45
  • Di. 13.45 - 15.45
  • Vr. 08.45 - 10.45 of 10.45 - 12.45

Locatie

Campus De Nayer

Interesse?

Neem contact op met Jo De Coster voor meer info.

Sociaal Ingenieus

Wil je proeven van een technologische opleiding met een sociale focus? Geloof jij ook dat technologie het leven van mensen kan veranderen? Wil jij je technische vaardigheden inzetten voor sociale doelstellingen? Dat kan door te kiezen voor het Junior University College 'sociaal ingenieus' en mee te werken aan boeiende projecten.

  • Je leert door te doen, en werkt aan technologische projecten voor de sociale sector.
  • Je leert en werkt samen met studenten van andere opleidingen, gedeeltelijk online.
  • Je leert communiceren en co-creëren, misschien wel in het buitenland.
  • Tussentijdse - en eindevaluatie, maar niet in de examenperiode.


Je krijgt bij het afstuderen het diplomasupplement 'Sociaal Ingenieus' indien je, tijdens het verder verloop van je technologische opleiding nog twee andere projecten met sociale dimensie uitvoert. Meer informatie daarover vind je hier.

Opstartweekend in maart
We starten het opleidingsonderdeel met een weekend in de jeugdherberg in Leuven in het begin van de maand maart. We starten op zaterdag 4 maart in de Jeugdherberg “De Blauwput", Martelarenlaan 11A in Leuven om 10u en eindigen op zondag 5 maart om 15u. Tijdens dit weekend doorlopen we de design cyclus aan de hand van een concrete ontwerpopdracht.

Online
Verder verloopt het opleidingsonderdeel grotendeels online. Het omvat het een aantal webinars die je online volgt met daaraan gekoppelde opdrachten. Daarvan breng je verslag uit in een online platform.  De presentatie van je werk is gepland voor de week van 30 mei. We brengen je in contact met studenten van andere hogescholen en universiteiten in Europa die aan opdrachten voor de sociale sector werken. Daarom verloopt de opleiding in het Engels.

De studieomvang is 3 studiepunten. Dit vertegenwoordigt iets meer dan 90 uur studiebelasting.

Locatie?

Het opstartweekend gaat door in de jeugdherberg in Leuven, verder loopt "sociaal ingenieus" hoofdzakelijk online.

Meer info?

Meer informatie vind je op de webpagina "Sociaal Ingenieus"

Interesse?

Het aantal plaatsen is beperkt. Stuur daarom een motivatiebrief voor 18 januari 2017 naar Jan Dekelver, in het Engels, met daarin:

  • Een korte voorstelling van jezelf
  • Je motivatie om voor dit opleidingsonderdeel te kiezen

Indien je geselecteerd bent, word je uitgenodigd voor een gesprek.