"Onze samenleving vraagt intercultureel gescherpte geesten"

Wie openstaat voor een extra bacheloropleiding die een perfecte aanvulling vormt op je reeds behaalde diploma, zit perfect bij de bachelor-na-bachelor Intercultureel Management.

De banaba Intercultureel Management biedt mensen die beroepsmatig in aanraking komen met een superdiverse en steeds veranderende samenleving extra vorming in het omgaan met interculturaliteit binnen de eigen omgeving en daarbuiten.

Deze opleiding versterkt je veerkracht en flexibiliteit met behoud van je eigen identiteit. Je wordt begeleid door gastdocenten uit verschillende werkvelden.

Je leert de wereld door een breedhoeklens te zien (multiperspectief én interdisciplinair). Je bekwaamt je in 9 rollen van een intercultureel actor: intercultureel communiceren, interculturele expertise opbouwen, intercultureel adviseren, interculturele veranderingsprocessen faciliteren, intercultureel organiseren, intercultureel verbeelden en inspireren, interculturele conflicten beheren, een interculturele teamspeler zijn en intercultureel leiderschap opnemen.

Unieke mix

De banaba Intercultureel Management kiest ervoor een diepgaand reflectieproces (zowel individueel als in groep) te initiëren op basis van expertise in het brede praktijkveld en de academische wereld. De opleiding nodigt je uit om kritisch te reflecteren over culturen en hun betekenis voor globale verhoudingen, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, en (inter-) persoonlijke relaties en engagement. Doorheen de opleiding passeren meer dan 200 deskundigen de revue.

Blik op de wereld en dichtbij

De diverse expertise is gestroomlijnd in een basis reflectielijn (Interculturele Reflecties), een basis praktijklijn (Interculturele Praktijken en Methodieken) en twee keuze themalijnen (Interculturaliteit dichtbij en Interculturaliteit Mondiaal).

De keuze themalijnen laten toe om je verder te specialiseren in interculturele vraagstukken dichtbij (bv. interculturaliteit in het onderwijs, inburgering en integratie, etc.) of in interculturele vraagstukken op het internationale toneel (bv. internationaal conflict, internationale samenwerking, etc.).

De eigenheid van de opleiding weerspiegelt zich in haar visie op mens en cultuur, de praktijkgerichte werkmethodes en de procesgerichte benadering. Een (inter-)actieve bijdrage van de studenten, het delen van expertise en de onderlinge verwerking van de aangeboden stof staan centraal.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot een breed publiek van mensen die belangstelling hebben voor zowel andere culturen als voor de eigen cultuur, die bereid zijn om de interculturele dialoog aan te gaan én aan de slag te gaan:

  • wie in eigen land intercultureel werkt of wilt werken
  • wie eraan denkt naar het buitenland te vertrekken, privé of professioneel
  • wie voor een NGO zal vertrekken of teruggekeerd is
  • wie de interculturele dialoog wil aangaan
  • wie op de werkvloer een divers personeelsbeleid willen voeren
  • wie de wereld door een breedhoeklens wil bekijken

Iedereen kan de opleiding starten. Wie geen houder van een bachelordiploma is, behaalt een getuigschrift. Houders van ten minste een bachelordiploma behalen een diploma.

Inschrijven

Schrijf je in via deze link.

Contact

Campus Mechelen De Ham
Guido Minne
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 93 27
cimic-opleidingen@thomasmore.be
Linked-in

Nieuws

Misschien ook interessant voor jou?

Is deze opleiding toch niet helemaal je ding? Andere studenten vonden de volgende opleidingen ook interessant:

Bekijk alle opleidingen